Seminerler
Konferanslar
Sempozyumlar
Paneller
Anma Toplantıları
Sunumlar
Geziler
Akademik Eğitimler
Kongreler
Derginin altıncı sayısı yayımlandı.
 

Konuşmacı : Süheyb Öğüt

Yer : İLEM Konferans Salonu

Tarih : 9.11.2013

Saat : 18:00

“Beden üzerine konuşmadan önce bedenin ne olduğunu tavzih etmek zorundayız. Bunun için de bedenin ontolojisini yapmamız lazım. Heidegger'den ilhamla diyebiliriz ki ontoloji her zaman siyasi bir ontolojii olarak zuhur etmektedir. Bedenin siyasi ontolojisinin kalbinde ise, bedene dair bizlere pragmatik/pratik mânâlar verecek olan bir siyasi performans soruşturması yatmaktadır. İşbu çalışmada bizler bedeni siyasi performansları üzerinden tefsir ve tavzih etmeye çalışacağız. “